Kocia Przystań

Zbiórka zakończona
Wsparło 105 osób
1 507 zł (100,46%)

Rozpoczęcie: 18 Sierpnia 2018

Zakończenie: 20 Września 2018

Dziękujemy za Twoje wsparcie – bez Ciebie nie udałoby się zebrać potrzebnej kwoty.
Razem wielką mamy moc!
Gdy tylko otrzymamy rezultat zbiórki, zamieścimy go na stronie.

Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu prowadzi przy siedzibie kociarnię, w której schronienie znajdują bezdomne, pokrzywdzone przez los kociaki.

Wśród nich są maluchy...

Kotki karmiące...

Jak i dorosłe koty...

Prowadzimy prace w celu zaadaptowania pomieszczeń typowo dla potrzeb kociej populacji. Kotki przebywające pod naszą opieką mają dostęp do:

• czterech połączonych ze sobą wolier;

• dużego drapaka;

• pomieszczeń zapewniających schronienie;

• boksów dla kotów wymagających adaptacji.

Ciągle pracujemy nad polepszeniem warunków życiowych kociaków, kociarnia jest w miarę możliwości modernizowana, jednak wszystkie środki, które uda nam się zdobyć przeznaczamy na bieżące potrzeby kociaków, wyżywienie, leczenie oraz strylizacja.

Przed zbliżającą się zimą priorytetem jest dla nas instalacja ogrzewania w kociarni, która zapewni ciepło w każdym pomieszczeniu. Wykonanie takiej instalacji jest istotne nie tylko ze względu na to, by zapewnić naszym podopiecznym bezpieczne schronienie przed mrozem, lecz odgrywa również ważną rolę podczas leczenia i rekonwalescencji kotów. W pomieszczeniach które będą dogrzane, kotki, będą miały znacznie lepsze warunki, aby wyjść z chorób i wrócić do zdrowia po różnego rodzaju zabiegach.

(Poprzednia zbiórka na ten cel nie została ukończona pomyślnie z powodu nieosiągnięcia wymaganej kwoty, a pieniążki które zostały zebrane zostały przeznaczone na bieżące potrzeby kociaków).

Pomogli

Ładuję...

Organizator
0 aktualnych zbiórek
4 zakończone zbiórki
Wsparło 105 osób
1 507 zł (100,46%)