Uchrońmy koci azyl przed zamknięciem!

Wsparło 468 osób
18 277,50 zł (73,11%)

Rozpoczęcie: 7 Marca 2021

Zakończenie: 12 Maja 2021

Dziękujemy z całego serca.❤

Działamy! Dzięki Wam kochani możemy dalej ratować poszkodowane zwierzęta. Pospłacaliśmy długi i dzięki Wam wiemy, że warto ratować.

Załączniki

Wsparło 468 osób
18 277,50 zł (73,11%)