Konie z Odporyszowa dziękują za dotychczasowe wsparcie i proszą o dalszą pomoc!

10 dni do końca
Wsparło 26 osób
10 060 zł (80,48%)
Brakuje jeszcze 2 440 zł
Wesprzyj

Rozpoczęcie: 11 Maja 2020

Zakończenie: 12 Czerwca 2020

Prosimy o pomoc! Uruchamiamy kolejną zbiórkę na utrzymanie Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie, z którego na co dzień korzystają dzieci z domu dziecka oraz młodzież z całego regionu.

Kolejny trudny miesiąc przed nami. Wierzymy, że dzięki społecznemu zaangażowaniu, które jest imponujące, nasz Ośrodek przetrwa ten czas i w przyszłości będzie mógł dalej służyć dzieciom, prowadzić zajęcia jazdy konnej i hipoterapię, organizować pobyty wakacyjne, obozy terapeutyczne dla rodzin, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub utraciły kogoś bliskiego w wypadku komunikacyjnym, a także dla rodzin zmagających się z chorobą onkologiczną.

Kontynuujemy zbieranie środków na utrzymanie 17 koni. Potrzebujemy pieniędzy na zakup siana, słomy, opiekę weterynarza, kowala, a także opłatę za media, obsługę stajennego oraz wywóz nieczystości.

Dziękujemy wszystkim, którzy wpłacili datki w poprzednim miesiącu. Poza środkami uzbieranymi poprzez portal Ratujemy Zwierzaki otrzymaliśmy wsparcie na konto od firm i darczyńców prywatnych. Ponadto otrzymaliśmy darowizny rzeczowe w postaci owsa, warzyw oraz chleb. Zgłosili się również sponsorzy, którzy na stałe chcą objąć opieką nasze konie.

Dzięki Waszej pomocy jest nam łatwiej. Przekazywane co miesiąc środki finansowe od partnerów oraz darowizny rzeczowe sprawiły, że kwota, którą musimy teraz uzbierać, jest znacznie niższa. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Pana Premiera, Ośrodek uruchomił działalność i od 4 maja może przyjmować jeźdźców (z ograniczeniem do 6 osób), co umożliwia nam pozyskanie części środków ze sprzedaży usług sportowych. Zachęcamy Was do dalszej pomocy. Prosimy, bądźcie wciąż solidarni z nami w tym trudnym czasie.

Pomogli

Ładuję...

Organizator
1 aktualna zbiórka
1 zakończona zbiórka
10 dni do końca
Wsparło 26 osób
10 060 zł (80,48%)
Brakuje jeszcze 2 440 zł
Wesprzyj