Stowarzyszenie SIEMACHA

Reprezentant Justyna Łukawska

E-mail j.lukawska@siemacha.org.pl

Telefon 126321188

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Stowarzyszenie SIEMACHA od ponad ćwierć wieku pomaga dzieciom i młodzieży poprzez organizację zajęć edukacyjnych, artystycznych i sportowych. Pomaga rozwijać zainteresowania i pasje, a także oferuje pomoc terapeutyczną i wsparcie w życiowych kryzysach. Wyróżnikiem działalności Stowarzyszenia są: systemowa strategia pomocy, sieciowy charakter działania i silna tożsamość instytucjonalna. W celu realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie zatrudnia profesjonalną kadrę, korzysta z pomocy wolontariuszy i liderów młodzieżowych. Niezbędne środki finansowe pochodzą z dotacji publicznych, darowizn oraz własnej działalności gospodarczej. Partnerami strategicznymi Stowarzyszenia są Fundacja PKO Bank Polski oraz Fundacja DEMOS.

Stowarzyszenie tworzy sieć nowoczesnych placówek, które zapewniają młodym ludziom warunki rozwoju osobistego i społecznego, łącząc w pionierski sposób wychowanie, sport i terapię w jeden spójny system pedagogiczny. Wychowanie, wzbogacone przez sport i terapię, zwiększa potencjał i efektywność. Sport, w kontekście wychowania i terapii odzyskuje swoją pierwotną funkcję edukacyjną. Terapia natomiast, poprzez bliskość wychowania i sportu, staje się bardziej przystępna i wolna od piętnujących stereotypów. Stowarzyszenie obejmuje opieką ponad 2.000 dzieci, które na co dzień korzystają z oferty placówek.

SIEMACHA działa m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Kielcach, Tarnowie, Skawinie i Odporyszowie. W Odporyszowie prowadzi dom dziecka, placówkę dzienną i centrum sportowe, a także Centrum Sportów Konnych. Obecność zwierząt stanowi okazję do wdrażania niestandardowych metod wychowawczych opartych na założeniu, że bliskość przyrody, codzienne obowiązki pielęgnacyjne wyrabiają w wychowankach postawę odpowiedzialności i wzmacniają wrażliwość.  W tym kontekście, Stowarzyszenie popularyzuje afrykańskie przysłowie: „Potrzebna cała wioska, aby wychować jedno dziecko”.

Pomogli

Ładuję...