Fundacja KOTangens

Fundacja KOTangens
9 Stałych Pomagaczy
Kamila Ziętek
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Monika Paczkowska

E-mail kotangens.siepomaga@gmail.com

Telefon 609 223 098

Lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Fundacja powstała aby nieść bezpośrednią pomoc zwierzętom.
Nasze cele statutowe to między innymi:
- działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
- działanie na rzecz zwalczania bezdomności zwierząt: w szczególności kotów i psów,
- udzielania wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym i chorym,
- prowadzenie oraz wspieranie działalności edukacyjnej oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony zwierząt i ich praw,
- zwalczanie wszelkich przejawów niewłaściwych i niezgodnych z prawem zachowań wobec zwierząt.

Aktualnie skupiamy nasze działania na bezpośredniej pomocy kotom wolnożyjącym, w szczególności na kastracjach kotek i kocurów, stwarzaniu kotom wolnożyjącym odpowiednich warunków do życia, dokarmianiu, leczeniu osobników chorych, szukaniu domów stałych kociętom oraz kotom nie radzącym sobie w środowisku miejskim

Wsparli

100 zł

Kasia

instagram -> @pieskoczapki
10 zł

Anonimowa Pomagaczka

Dla Karmelka ❤ Kochani, reaktywujcie jego zbiórkę i przedłużajcie na krótkie terminy, a się uzbiera! Na długie terminy zawsze słabo idą, bo ludzie ich nie widzą
10 zł

Cyntia

Pokaż więcej

9 Stałych Pomagaczy
Kamila Ziętek
10 zł miesięcznie