Wyrok wydany - albo go uśpicie albo utłukę siekierą! Pomóżmy...

Wsparło 109 osób
2 519,03 zł (69,97%)

Rozpoczęcie: 2 Stycznia 2020

Zakończenie: 24 Stycznia 2020

Wsparło 109 osób
2 519,03 zł (69,97%)