Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt

Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt

Reprezentant Agnieszka Wypych

E-mail ksozkontakt@wp.pl

Telefon 501801553

Lokalizacja Kraków , małopolskie

Misją Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt jest obrona zwierząt bezdomnych, porzuconych, chorych, starych, cierpiących, krzywdzonych. Wychodzimy z założenia, że czuwanie, by zwierzętom nie działa się krzywda, jest sprawą ludzi. Nie można godzić się z bezsensownym, wszechobecnym cierpieniem zwierząt, a wrażliwość na los zwierząt musi pociągać za sobą walkę o dobro zwierząt. Zwierzęta same się nie obronią i potrzebują naszej pomocy.

Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt swoje cele realizuje od 2015 r. m.in. przez: akcje adopcyjne, prowadzące do zapewnienia naszym podopiecznym – a w szczególności psom i kotom – nowych, dobrych i bezpiecznych domów; podejmowanie interwencji w przypadkach znęcania się nad zwierzętami; ujawnianie i ściganie przestępstw oraz wykroczeń przeciwko zwierzętom; prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie etyki w traktowaniu zwierząt oraz ochrony ich praw.

Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt jako pierwsza organizacja prozwierzęca wystąpiło z postulatem wprowadzenia całkowitego zakazu wykorzystywania koni do ciągnięcia dorożek z turystami w Krakowie. Podejmujemy również szereg akcji dotyczących  m.in.: zablokowania budowy wyścigów konnych na Błoniach, zakazu hodowli zwierząt na futra, ochrony dzików czy prawa opiekunów psów do spacerów za swoimi czworonogami w tzw. przestrzeni publicznej.

Naszą pomoc zwierzętom niesiemy w oparciu o domy tymczasowe, gdzie pod troskliwą opieką bezdomne psy i koty są leczone, pielęgnowane i przygotowywane do adopcji. Możemy się poszczycić bardzo sprawnym organizowaniem procedur adopcyjnych i licznymi adopcjami. Rotacja zwierząt w naszych domach tymczasowych jest bardzo duża, a liczba wyadoptowywanych przez nas zwierząt z każdym rokiem naszej działalności zwiększa się, podczas gdy powroty zwierząt z adopcji zdarzają się nam bardzo rzadko. Jedną z wyróżniających nas cech jest utrzymywanie regularnego kontaktu z osobami, które zaadoptowały od nas psy czy koty oraz publiczne i wsparte materiałem zdjęciowym informowanie o losach naszych podopiecznych w nowych domach.

Członkowie KSOZ rekrutują się przede wszystkim spośród wolontariuszy od lat działających dla dobra bezdomnych, skrzywdzonych i cierpiących zwierząt. Nasze Stowarzyszenie nie zarabia nawet grosza na pomocy zwierzętom. Nie zatrudniamy nikogo. U nas w ogóle nie ma etatów ani dla nas, ani dla członków naszych rodzin, krewnych czy znajomych. Niezależnie od tego, jaką kto funkcję pełni w stowarzyszeniu, wszyscy jesteśmy wolontariuszami. Każdy z członków stowarzyszenia posiada w swoim domu gromadkę uratowanych zwierząt, są to przede wszystkim zwierzęta stare, schorowane, często też niepełnosprawne. Takie zwierzęta szczególnej troski są bardzo bliskie naszym sercom, wiele z takich zwierząt los postawił na naszej drodze i jesteśmy szczęśliwi i dumni, że w naszych domach cieszą się one bezpieczeństwem i miłością.

Pomogli

Ładuję...