STOWARZYSZENIE LUDZI AKTYWNYCH SPOŁECZNIE "LAS"

STOWARZYSZENIE LUDZI AKTYWNYCH SPOŁECZNIE "LAS"

Reprezentant Małgorzata Juniak Płonka

E-mail animals.las@gmail.com

Telefon 608659172

Lokalizacja Mrozy, mazowieckie

STOWARZYSZENIE LUDZI AKTYWNYCH SPOŁECZNIE "LAS" powstało na rzecz rozwoju Gminy Mrozy.  Poza działaniami z zakresu kultury i sztuki oraz promocji oraz aktywizacji społeczności lokalnej i edukacji, bardzo ważnym punktem działań statutowych są działania społeczne, w tym szeroko rozumiane działania na rzecz ochrony zwierząt i ochrony środowiska naturalnego. W celu realizacji tych działań w Stowarzyszeniu powstała sekcja zwierzolubna pod nazwą LAS ANIMALS. 

W ramach działań statutowych Sekcja LAS Animals podejmuje szeroko rozumiane starania na rzecz ochrony zwierząt i ochrony środowiska naturalnego.

Szczególnie ważną dla nas kwestią jest zapobieganie bezdomności zwierząt u podstaw, edukacja w zakresie odpowiedzialnego i humanitarnego traktowania zwierząt i odpowiedzialne adopcje.

Nasze działania:

- Prowadzenia bazy zwierząt zagubionych.

- Opieka nad zwierzętami zagubionymi w przestrzeni, socjalizacja i przygotowanie zwierząt do adopcji.

- Budowanie Bazy Domów Tymczasowych.

- Poszukiwanie Domów Stałych, adopcja.

- Promocja "Wolontariatu dla zwierząt".

- Edukacja w zakresie opieki nad zwierzętami, praw i obowiązków w związku z ich posiadaniem, ze szczególnym naciskiem na kastracje i czipowanie zwierząt.

- Współpraca między organizacjami zajmującymi się ochroną praw zwierząt.

- Współpraca z Gminą Mrozy.