Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierzat i Kontroli Obywatelskiej LEX NOVA

Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierzat i Kontroli Obywatelskiej LEX NOVA
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Sprawiedliwi dla Zwierząt

E-mail ag.fundacja.lex.nova@gmail.com

Telefon 793545013

Lokalizacja Leżajsk, podkarpackie

"Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie"  M. Gandhi

Misją naszej Fundacji jest skuteczna realizacja prawa ochrony zwierząt w Polsce oraz wprowadzenie zmian legislacyjnych, mających na celu naprawę systemu ochrony zwierząt w Polsce.

Fundacja reprezentuje prawa pokrzywdzonych zwierząt w postępowaniach karnych, podejmuje interwencje administracyjne, głównie związane z realizacją ustawowych obowiązków samorządów gminnych, prowadzi kampanie na rzecz zmiany przepisów dotyczących ochrony zwierząt.

Członkowie Fundacji działają aktywnie w lokalnych komisjach do spraw doświadczeń na zwierzętach, uczestniczą w pracach Sejmu, podejmują współpracę z organami administracji publicznej.

Ponadto Fundacja działa na rzecz bezpośredniej ochrony zwierząt - prowadzi sekcję wolontariacką opiekującą się bezdomnymi  kotami pod nazwą Fabryka Mruczenia. Wolontariusze szukają dla bezdomnych kotów domów tymczasowych, organizują leczenie, szczepienia profilaktyczne, kastracje i sterylizacje, przeprowadzają adopcje, promują działalność fundacji na portalach społecznościowych.

W obszarze naszej działalnosci znajduje sie również edukacja prozwierzęca oraz działanie na rzecz zwalczania przemocy.