Fundacja Lubelska Straż Ochrony Zwierząt

Fundacja Lubelska Straż Ochrony Zwierząt
1 Stały Pomagacz
Tamara Pb
5 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant LSOZ

E-mail info@lsoz.org

Telefon +48781500508

Lokalizacja Wojciechów, lubelskie

Fundacja Lubelska Straż Ochrony Zwierząt  została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie szeroko pojętej ochrony przyrody i środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt. Prowadzi oraz wspiera działania na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych, obyczajowych, kulturowych i legislacyjnych dążących w kierunku poszanowania praw zwierząt oraz tworzenia zwierzętom godnych warunków życia. 

Fundacja LSOZ jest organizacją pożytku publicznego. Jej głównym przesłaniem jest zwalczanie przejawów okrucieństwa wobec zwierząt oraz prowadzenie kampanii na rzecz prawidłowego stosunku do zwierząt.

Patrol interwencyjny LSOZ co roku wykonuje setki interwencji mających na celu ratowanie zdrowia i życia skrzywdzonych przez człowieka istnień. Jesteśmy ich głosem, regularnie występujemy w ich imieniu przed sądem.

Sterylizujemy i kastrujemy wszystkie zwierzęta trafiające pod naszą opiekę, koty wolnobytujące oraz inne zwierzęta wymagające tego rodzaju pomocy, by zapobiegać bezdomności.

W naszych domach tymczasowych stale przebywa wiele zwierząt potrzebujących specjalistycznego leczenia i opieki. Działamy społecznie, na zasadzie wolontariatu. Utrzymujemy się wyłącznie ze zbiórek publicznych oraz z wpłat 1% podatku dochodowego. 

Pomogli

Ładuję...

1 Stały Pomagacz
Tamara Pb
5 zł miesięcznie