MasurianAnimalProject

MasurianAnimalProject

Reprezentant Dorota Myślak

E-mail masurian.project@gmail.com

Telefon 661263338

Lokalizacja Szczytno, warmińsko-mazurskie

Celem organizacji są działania na rzecz ochrony zwierząt, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Między innymi: edukacja, propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt, tworzenie, promocja i realizacja programów wspomagających rozwój świadomości społecznej w zakresie ekologii, ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt.

Pomogli

Ładuję...