Fundacja MaszKotka

Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Helena Malinowska

E-mail maszkotka@op.pl

Telefon 508077702

Lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Kochamy koty i staramy się im pomóc poprzez sterylizację, program adopcyjny, dokarmianie oraz szereg innych działań. Sterylizacja jest formą walki z bezdomnością, ponieważ niekontrolowane rozmnażanie się kotów prowadzi do tego, że koty bywają trute, strzela się do nich a znamy też wypadki wyłapywania i wywożenia w odludne miejsca.

Natomiast dokarmianie, zapewnianie ciepłych schronień, ma na celu uczynienie życia kotów wolno żyjących bardziej znośnym, aby łatwiej mogły przetrwać w trudnych warunkach.


Program adopcyjny został stworzony dla kotów, które z różnych przyczyn straciły domy i nie radzą sobie na wolności, oraz kociąt, które nie mają szans na przeżycie.


Naszym marzeniem jest stworzenie ośrodka dla kotów, które z powodu choroby lub okaleczenia nie mogą wrócić na swoje miejsce bytowania, a praktycznie nie mają szans na adopcję.
Terenem naszych działań jest głównie Trójmiasto i województwo Pomorskie.
Koty do adopcji przebywają w naszych domach tymczasowych, a cała nasza działalność opiera się na wolontariacie i dobrowolnych datkach.


Żałujemy, że nasze możliwości są tak niewielkie, bo chcielibyśmy pomóc każdemu kotu w potrzebie.

Pomogli

Ładuję...

Adopcje