Fundacja Molosy Adopcje

Fundacja Molosy Adopcje

Reprezentant Elżbieta Kozłowska

E-mail biuromolosy@gmail.com

Telefon 531177704

Lokalizacja Głuchołazy, opolskie

Nasza misja to przede wszystkim resocjalizacja psów zaliczanych do molosów, ze szczególnym skupieniem się na psach tych ras umieszczonych na liście ras uznanych za agresywne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne). Jesteśmy w trakcie tworzenia ośrodków resocjalizacji gdzie pod opieką osób posiadających stosowne doświadczenie w pracy z psami lękliwymi, agresywnymi, z problemami behawioralnymi, zwierzęta trafiające pod naszą opieką poddawane są procesowi, który ma na celu przywrócenie prawidłowego zachowania psa, stabilizację jego psychiki oraz przystosowanie go do życia w nowej rodzinie, biorąc pod uwagę jego predyspozycje oraz uwarunkowania związane ze specyfiką rasy. Pomagamy w powrocie do stabilizacji przede wszystkim psom skrzywdzonym, po przejściach, wycofanym, lękliwym, agresywnym, ważne jest dla nas by znów zaufały człowiekowi, odzyskały wiarę w niego, otworzyły się na współpracę – tylko wtedy mają szanse na nowe, lepsze życie. Wiadomym jest, że rany psychiczne bolą najbardziej i najdłużej, że odzyskanie równowagi jest mozolną i czasochłonną pracą, która wymaga skupienia i zrozumienia, a przede wszystkim cierpliwości, gdzie szczegółowe poznanie problemu ma kolosalne znaczenie dla przyszłego życia i funkcjonowania naszego podopiecznego.​

Prowadząc swoje działania skupiamy się również na czynnym poszukiwaniu domów dla naszych podopiecznych. Pragniemy by każda adopcja od nas była przez dom przemyślaną i świadoma, w której pod uwagę wzięte zostały wszelkie możliwe scenariusze, problemy i sytuacje mogące spotkać opiekunów stanowiących nową rodzinę dla naszego podopiecznego. Pamiętać należy, że adopcja to najpiękniejszy dar serca jaki można ofiarować skrzywdzonemu, przez los czy człowieka, zwierzęciu. 


Poza głównym działaniem, na które jesteśmy ukierunkowani, oczywiście czynnie walczymy z bezdomnością psów ras, którym poświęcamy swoje serca. Będziemy wspierać akcje kastracji i sterylizacji, będziemy prowadzić wszelkie działania zgodnie z zapisem statutowym w celu szeroko rozumianej pomocy zwierzętom skrzywdzonym.

Głównymi celami Fundacji są:

humanitarne traktowanie zwierząt podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezdomności zwierząt zwalczanie wszelkich przejawów okrucieństwa wobec zwierząt domowych i wolno żyjących

udzielanie wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym i chorym.

prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt i ich praw.

promocję i organizacja wolontariatu w zakresie ochrony zwierząt.

Pomogli

Ładuję...