Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Nadzieja"

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Nadzieja"
1 Stały Pomagacz
kpowezka
50 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Reprezentant Barbara Turczak

E-mail s.o.z.nadzieja@gmail.com

Telefon 730751010

Lokalizacja Przemyśl , podkarpackie

Stowarzyszenie powstało dzięki zapaleńcom, którzy kochają zwierzęta i w wyniku różnych sytuacji życiowych mają dość czasu i środków by poświęcić tej działalności swój czas. Żadna z osób angażujących się w pomoc zwierzętom nie uzyskuje korzyści materialnych z tej działalności. Interweniujemy, gdy nas zawiadomicie, że istnieje jakiekolwiek, małe czy duże "istnienie", które wymaga pomocy. Staramy się pomóc zwierzętom, ale także ludziom, którzy je utrzymują. Interweniujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami.   Prowadzimy akcje dokarmiania, sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów i psów. (Staramy się zapobiec niekontrolowanemu rozrodowi bezdomnych zwierząt tak aby nie stanowiło to kłopotu również dla tych Państwa, którzy zwierząt nie macie. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy lubią zwierzęta, i nie wszyscy chcą je mieć na swoim podwórku). Stąd jesteśmy zainteresowani każdymi okolicznościami w jakich istnieje potrzeba zainteresowania się danym przypadkiem, który nam zgłaszacie. Staramy się pomagać  w każdej sprawie. Czasem jesteśmy zmuszeni składać wnioski o odebranie zwierząt dotychczasowym właścicielom, jednak zawsze mamy na celu dobro czworonoga i jego gospodarza. Skoro więc jesteśmy bliscy kotom i psom- także nie są nam obce problemy ich właścicieli, o ile ich działania nie są naganne.
W naszej działalności kładziemy nacisk na zapewnienie bezdomnym zwierzętom nowych domów lub domów tymczasowych, to jest domów na okres rekonwalescencji. Chcemy im zapewnić godziwe życie, a czasem po prostu godziwą śmierć.

Dlatego prosimy Państwa o pomoc w znalezieniu domów stałych i tymczasowych, bo schronisko jest ostatecznym rozwiązaniem. Tak, jak i ludzie, zwierzęta mają charaktery. Czasem lubią towarzystwo innych, a czasem- nie. Czasem jasno określają swoje potrzeby, a czasem "milczą" aż do śmierci. Schronisko jest swoistym wyrokiem, często dożywotnim... Pamiętajcie o tym!

Aktualnie zajmujemy się statutowa działalnością Stowarzyszenia mającą na celu poprawę warunków życiowych zwierząt bezdomnych: psów, kotów i innych; oraz tych, które już znajdują się w schronisku w Orzechowcach. To przez nasze ręce przepływają darowane przez Państwa środki na schronisko i tam są kierowane. Trzeba jednak pamiętać, że poza schroniskiem, które de facto pozyskuje środki finansowe z Urzędu Miasta- zajmujemy się pomocą zwierzętom, które jeszcze nie są w schronisku, a wymagają leczenia, dokarmienia czy innej pomocy. Dlatego darując nam pomoc z podatku czy przelewając środki na konto, prosimy abyście Państwo przemyśleli, na jaki cel konkretnie chcecie przeznaczyć swoje pieniądze. Wpisując w deklaracji czy tytule przelewu konkretny cel Waszej pomocy automatycznie przekierowujecie pieniądze na dana działalność. Więc pisząc: "na schronisko", darujecie pomoc schronisku, a trzeba pamiętać, że poza schroniskiem jest także mnóstwo innych potrzebujących zwierząt. Dlatego prosimy abyście Państwo wpisywali, : "bezdomnym zwierzętom". To da nam szersze spektrum działania. Schronisko finansowanie jest przez Urząd Miasta, a  na pomoc oczekują i inne  zwierzęta, nie tylko ze schroniska. 

Zajmujemy się adopcjami: wyszukujemy domy stałe i tymczasowe dla naszych podopiecznych, dokarmiamy zwierzęta dziko żyjące, sterylizujemy/ kastrujemy i leczymy gdy tego potrzebują, interweniujemy w sytuacjach znęcania się nad zwierzętami. Na to wszystko potrzeba pieniędzy. Otrzymujemy je od Państwa, a w pewnej części sami je pozyskujemy ze składek stowarzyszeniowych oraz innych działań. 

Wsparli

50 zł

kpowezka

50 zł

kpowezka

50 zł

kpowezka

50 zł

kpowezka

15 zł

Anonimowy Pomagacz

5 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

1 Stały Pomagacz
kpowezka
50 zł miesięcznie