Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Nadzieja"

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt "Nadzieja"
2 Stałych Pomagaczy
kpowezka
50 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Sylwia Jujka

E-mail s.o.z.nadzieja@gmail.com

Telefon 730751010

Lokalizacja Przemyśl , podkarpackie

Stowarzyszenie powstało dzięki zapaleńcom, którzy kochają zwierzęta i w wyniku różnych sytuacji życiowych mają dość czasu i środków by poświęcić tej działalności swój czas. Żadna z osób angażujących się w pomoc zwierzętom nie uzyskuje korzyści materialnych z tej działalności. Interweniujemy, gdy nas zawiadomicie, że istnieje jakiekolwiek, małe czy duże "istnienie", które wymaga pomocy. Staramy się pomóc zwierzętom, ale także ludziom, którzy je utrzymują. Interweniujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami.   Prowadzimy akcje dokarmiania, sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów i psów. (Staramy się zapobiec niekontrolowanemu rozrodowi bezdomnych zwierząt tak aby nie stanowiło to kłopotu również dla tych Państwa, którzy zwierząt nie macie. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy lubią zwierzęta, i nie wszyscy chcą je mieć na swoim podwórku). Stąd jesteśmy zainteresowani każdymi okolicznościami w jakich istnieje potrzeba zainteresowania się danym przypadkiem, który nam zgłaszacie. Staramy się pomagać  w każdej sprawie. Czasem jesteśmy zmuszeni składać wnioski o odebranie zwierząt dotychczasowym właścicielom, jednak zawsze mamy na celu dobro czworonoga i jego gospodarza. Skoro więc jesteśmy bliscy kotom i psom- także nie są nam obce problemy ich właścicieli, o ile ich działania nie są naganne.
W naszej działalności kładziemy nacisk na zapewnienie bezdomnym zwierzętom nowych domów lub domów tymczasowych, to jest domów na okres rekonwalescencji. Chcemy im zapewnić godziwe życie, a czasem po prostu godziwą śmierć.

Dlatego prosimy Państwa o pomoc w znalezieniu domów stałych i tymczasowych, bo schronisko jest ostatecznym rozwiązaniem. Tak, jak i ludzie, zwierzęta mają charaktery. Czasem lubią towarzystwo innych, a czasem- nie. Czasem jasno określają swoje potrzeby, a czasem "milczą" aż do śmierci. Schronisko jest swoistym wyrokiem, często dożywotnim... Pamiętajcie o tym!

Aktualnie zajmujemy się statutowa działalnością Stowarzyszenia mającą na celu poprawę warunków życiowych zwierząt bezdomnych: psów, kotów i innych; oraz tych, które już znajdują się w schronisku w Orzechowcach. To przez nasze ręce przepływają darowane przez Państwa środki na schronisko i tam są kierowane. Trzeba jednak pamiętać, że poza schroniskiem, które de facto pozyskuje środki finansowe z Urzędu Miasta- zajmujemy się pomocą zwierzętom, które jeszcze nie są w schronisku, a wymagają leczenia, dokarmienia czy innej pomocy. Dlatego darując nam pomoc z podatku czy przelewając środki na konto, prosimy abyście Państwo przemyśleli, na jaki cel konkretnie chcecie przeznaczyć swoje pieniądze. Wpisując w deklaracji czy tytule przelewu konkretny cel Waszej pomocy automatycznie przekierowujecie pieniądze na dana działalność. Więc pisząc: "na schronisko", darujecie pomoc schronisku, a trzeba pamiętać, że poza schroniskiem jest także mnóstwo innych potrzebujących zwierząt. Dlatego prosimy abyście Państwo wpisywali, : "bezdomnym zwierzętom". To da nam szersze spektrum działania. Schronisko finansowanie jest przez Urząd Miasta, a  na pomoc oczekują i inne  zwierzęta, nie tylko ze schroniska. 

Zajmujemy się adopcjami: wyszukujemy domy stałe i tymczasowe dla naszych podopiecznych, dokarmiamy zwierzęta dziko żyjące, sterylizujemy/ kastrujemy i leczymy gdy tego potrzebują, interweniujemy w sytuacjach znęcania się nad zwierzętami. Na to wszystko potrzeba pieniędzy. Otrzymujemy je od Państwa, a w pewnej części sami je pozyskujemy ze składek stowarzyszeniowych oraz innych działań. 

Wsparli

20 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

kpowezka

20 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

kpowezka

20 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

2 Stałych Pomagaczy
kpowezka
50 zł miesięcznie