Potrzebujemy 4231 złotych na pokrycie leczenia

2 777 zł (65,63%)
Brakuje jeszcze 1 454 zł