Na koniec życia do schroniska - polska norma

2 622,47 zł (65,56%)
Brakuje jeszcze 1 377,53 zł