Fundacja OGPR

Fundacja OGPR

Reprezentant Joanna Kois

E-mail ogpr@op.pl

Telefon 601088200

Lokalizacja Bielice, opolskie

Szczególny zakres działalności Fundacji to m.in.:

- Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. Objęcia ich ochroną i otoczenia opieką.
- Propagowanie, pomoc oraz edukacja w zakresie postrzegania praw zwierząt obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- Działalność adopcyjna na rzecz porzuconych oraz bezpańskich zwierząt.
- Udzielanie wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym oraz chorym.
- Ekologia oraz ochrona naturalnego środowiska.
- Organizacja i prowadzenie szkoleń.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
- Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.
- Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących praw zwierząt, zarówno jako strona postępowania jak i w innym charakterze.
- Wspieranie działalności służb weterynaryjnych oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
- Wspieranie działalności przytulisk dla zwierząt, schronisk oraz domów opieki i hoteli dla zwierząt.
- Organizowanie zbiórek funduszy na cele Fundacji.
- Działalność adopcyjną zwierząt.
- Organizowanie i prowadzenie schronisk, przytulisk i hoteli dla bezdomnych zwierząt.
- Organizację i promowanie działalności wolontariackiej.
- Szkolenie wolontariuszy.

Pomogli

Ładuję...