Już dosyć! Świat nie jest zły! Na Ratunek Ostrowieckim Bezdomniakom

Wsparły 44 osoby
2 461 zł (61,52%)

Rozpoczęcie: 2 Maja 2019

Zakończenie: 2 Sierpnia 2019

Zebrane środki zostały przeznaczone w całości na pokrycie kosztów hotelowania i wyżywienia naszych podopiecznych. Psiaki, które obecnie przebywają w hotelu, zostały odebrane interwencyjnie, a z chwilą przejęcia zwierząt każde z nich wymagało opieki weterynaryjnej oraz intensywnej pracy nad zaburzeniami behawioralnymi. Wszystkie były wychudzone i bardzo zaniedbane. Umieszczenie ich w hoteliku było najlepszym rozwiązaniem na poprawę ich stanu fizycznego i psychicznego. Fundusze ze zbiórki umożliwiły nam realizację opisanych działań i przygotowanie ich do adopcji. Niektóre z nich nadal czekają na swoje domy. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za udział w zbiórce oraz za szansę na normalne życie zwierząt znajdujących się pod naszą opieką.

Pomogli

Ładuję...

Organizator
5 aktualnych zbiórek
407 zakończonych zbiórek
Wsparły 44 osoby
2 461 zł (61,52%)