Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Ewa Gebert

E-mail biuro@otoz.pl

Telefon 58 550 43 73

Lokalizacja Bojano, pomorskie

W 2017 roku stowarzyszenie prowadziło 30 inspektoratów ds. ochrony zwierząt na terenie całego kraju. Inspektoraty OTOZ Animals w 2017 r. przeprowadziły 5049 interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt, podczas których zgodnie z Ustawą o ochronie zwierzat odebrano skrajnie wycieńczone, chore, często bite lub głodzone zwierzęta. Inspektorzy ratują porzucone, skazane na bezdomność psy i koty. W 2016 r. OTOZ Animals uratowaliśmy i oddliśmy do adopcji 5226 psów, 2561 kotów. Po długiej batalii, okresie leczenia i rekonwalescencji przywracamy im siłę i zdrowie.

Kim są inspektorzy?

Są to osoby, przeszkolone, reprezentujące organizację OTOZAnimals, których obowiązują ścisłe zasady organizacji. Stawiamy sobie cele statutowe i określone zobowiązania,które mają na celu dobro zwierząt, ale i działania w sposób mądry i odpowiedzialny.

Nasi inspektorzy zostają także przeszkoleni z samoobrony, udzielania pierwszej pomocy, oraz zachowania względem agresywnych zwierząt, tak by ich praca była, jak to tylko możliwie – bezpieczniejsza.

Inspektorzy posiadają wiedzę z przepisów prawnych dotyczących zwierząt, a zwłaszcza Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku wraz z uzupełnieniami. Posiadają także doświadczenie w ratowaniu zwierząt, prowadzenia zajęć edukacyjnym oraz pracy z ludźmi i ze zwierzętami.

Do zakresu działań Inspektora należy:

Współdziałanie z właściwymi instytucjami samorządowymi jak i państwowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku (znowelizowanej 6 czerwca 2002) wraz z uzupełnieniami oraz w dotyczących zwierząt rozporządzeniach ministrów.
 Podejmowanie działań dotyczących wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami i czynne w nich uczestnictwo.
 Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dotyczących warunków bytowych zwierząt, do których upoważnia inspektora obowiązujące prawo.
Kontrole dobrostanu zwierząt w schroniskach, ubojniach, hodowlach, handlu, transporcie,laboratoriach, wykorzystywanych do celów rozrywkowych, filmowych i specjalnych.
Uczestnictwo w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących złego traktowania zwierząt.
Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt.
Propagowanie zasad humanitaryzmu wobec zwierząt.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals zostało założone 3 października 2001 roku i jest stowarzyszeniem działającym na podstawie Ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. Ustaw Nr 20 poz. 104 ze zm.).

OTOZ Animals uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000069730. Dzięki temu wszyscy, którzy chcą podarować naszym podopiecznym 1% swojego podatku, mogą nas wspierać.

OTOZ Animals utrzymuje kontakty międzynarodowe m.in. z World Society for Protectionof Animals, której jest członkiem. OTOZ współpracuje także z RSPCA i Compassion In World Farming.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. OTOZ Animals nie prowadzi działalności gospodarczej.

Pomogli

Ładuję...

Adopcje