Stowarzyszenie Podaj Łapkę Ochrona zwierząt z Terenu Powiatu Ostrołęckiego

Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Hanna Czartoryska

E-mail podaj.lapke.ochrona.zw@wp.pl

Telefon 796039777

Lokalizacja Przytuły Stare, mazowieckie

Walczymy z bezdomnością na wschodzie Polski . Kest to ciężki rejon  ponieważ granuczymy z podlasiem.

Uratowane psy potrzebują kastracji, sterylizacji i  leczenia . Bardzo często są to psy bardzo wychudzone, które potrzebują dobrej jakościowo karmy .

 Nie wystarczy odłowić psa i

uratować przed Radysami . Trzeba jeszcze jemu zapewnić pomoc w postaci zabiegów i leczenia

Pomóżcie pomagać. Tylko razem możemy walczyć z problemem bezdomności.

podaj.lapke.ochrona.zw@wp.pl lub
https://www.bip.powiatostrolecki.pl/plik,6548,ewidencja-stowarzyszen-zwyklych-powiatu-ostroleckiego-strona-12.pdf

Ładuję...

15 zł

WNiUG

Adopcje