Straż Ochrony I Ratownictwa Zwierząt w Polsce

Reprezentant Łukasz Bała

E-mail biuro@straz-animal.pl

Telefon 450112987

Lokalizacja Sandomierz, świętokrzyskie

Chcemy Państwu przybliżyć zakres naszych działań. Jako jedna z nielicznych w Polsce organizacji działamy 24/7 interweniując i wspierając polskie służby ratunkowe Policję, Straż, Pogotowie Ratunkowe, w ostatnim czasie również Inspekcję Transportu Drogowego, Straż Graniczną i Inspekcje Sanitarno-Epidemiologiczną. Jako jedni z nielicznych podlegamy pod organ kontrolny MSWiA jako Inspektorat ds. Ratownictwa Medycznego, oraz Strażacka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza.
Zakres naszych działań obejmuje teren całej Rzeczypospolitej Polskiej.
Prowadzimy działalności poszukiwawczo-ratowniczą oraz zajmujemy się usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Posiadamy wyszkolone psy tropiące i ratownicze wykorzystywane w grupie poszukiwawczo-ratowniczej. Prowadzimy szkolenia w szkołach i organizujemy szkolenia specjalistyczne dla służb np: Policji i Straży Miejskiej.
Prowadzimy współpracę krajową oraz międzynarodową na rzecz ochotniczego ratownictwa cywilnego.
Współpracujemy z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu,
Prowadzimy doradztwo prawne osobom prywatnym, oraz organizacjom i instytucjom.
Współpracujemy z organami Państwowymi w przypadku epidemii chorób na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszechstronnie propagujeny metody i techniki w zakresie ochrony zwierząt,
Zwalczamy przejawy znęcania się nad zwierzętami,
Całodobowo podejmujemy interwencje dotyczące wypadków drogowych z udziałem zwierząt na terenach powiatów, gdzie w danym momencie Straż posiada odpowiednie siły i środki,
Całodobowo podejmujemy interwencje dotyczące przypadków znęcania się nad zwierzętami na terenach powiatów, gdzie w danym momencie Straż posiada odpowiednie siły i środki,
I inne...