Fundacja Defensor

Fundacja Defensor

Reprezentant Izabela Kierylak

E-mail biuro@pomocna-dlon.info

Telefon 533344401

Lokalizacja Sabnie, mazowieckie

Fundacja Defensor została powołana w 2012 roku.

Celem fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna polegająca na obronie praw zwierząt, ochronie i opiece nad zwierzętami, w szczególności źle traktowanymi przez swoich właścicieli oraz bezdomnymi; propagowaniu humanitarnych postaw społecznych, kształtowaniu świadomości i szeroko pojęte uwrażliwianie społeczeństwa na cierpienie zwierząt; propagowaniu ekologii, zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia; niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym, szczególnie poprzez hipoterapię i inne metody terapeutyczne, niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, które opiekują się zwierzętami.

A także:

Popieraniu wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej i prawnej.