Przeciw Bezdomności

Na co zbieramy? Na nasz główny cel statutowy czyli przeciw działanie zwiększeniu się populacji bezdomnych zwierząt poprzez finansowanie zabiegów kastracji oraz trwałe znakowanie zwierzat (czipowanie) czy też adresówki dla zwierząt, aby łatwiej było odnaleźć ich właściciela. A także edukowanie ludzi w tym zakresie poprzez ulotki, plakaty 

Każda złotówka ma znaczenie i przybliża nas do osiągnięcia celu.

Anonimowa Pomagaczka

Anonimowa Pomagaczka

Anonimowa Pomagaczka

Anonimowa Pomagaczka

Anonimowa Pomagaczka

Anonimowa Pomagaczka

Wsparli

100 zł

Anonimowy Pomagacz

5 zł

Anonimowa Pomagaczka

2 zł

Anonimowa Pomagaczka

29 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowa Pomagaczka

5 zł

Emilia S.

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do fundacji:
207 zł
Wsparło 14 osób