Fundacja Przyjaciele Czterech Łap

Fundacja Przyjaciele Czterech Łap
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Justyna Klimek

E-mail bez.bujania@gmail.com

Telefon 604449030

Lokalizacja Nowogródek Pomorski, zachodniopomorskie

Niesiemy pomoc porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.
 
Wspieramy wszelkie działania w zakresie zwalczania bezdomności zwierzątprogram kastracji i sterylizacji.
 
Prowadzimy działalność adopcyjną oraz punkt leczenia zwierząt.
 
Udzielamy pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.
 
Organizujemy akcje propagandowe i edukacyjne.
 
Aktywizujemy społeczność lokalną przy pracach związanych z polepszaniem warunków bytowych zwierząt w potrzebie.
 
Chcemy wybudować i prowadzić schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz stworzyć Gospodarstwo Spokojnej Starości dla zwierząt seniorów.
 
Współpracujemy z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym.

Bierzemy odpowiedzialność za tych, których oswoiliśmy

 
 

Pomogli

Ładuję...

Adopcje