Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant RADOSŁAW MICHALSKI

E-mail kontakt@przyrodnicze.org

Telefon 881035586

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Jesteśmy organizacją ekspercką zrzeszającą przyrodników i leśników, którzy działają na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego polskich Karpat. Koncentrujemy się na obszarze od Beskidu Niskiego po Pogórze Przemyskie i Bieszczady. To tam przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej. Działamy przede wszystkim w terenie. Drugim filarem naszych działań jest wsparcie rozwoju regionu, który ma ogromny i niewykorzystany potencjał. Robimy to nie tylko poprzez promocję regionu w Polsce i zagranicą oraz wsparcie rozwoju turystyki. Promujemy produkty regionalne. Angażujemy się w nowe inwestycje godzące interesy ludzi z ochroną przyrody, które stworzą miejsca pracy dla mieszkańców Podkarpacia.
 

 
 

Pomogli

Ładuję...