Stowarzyszenie Przytulidełko

Stowarzyszenie Przytulidełko

Reprezentant Michał Paruzel

E-mail przytulidelko@wp.pl

Telefon 536073125

Lokalizacja Wieliczka, małopolskie

Stowarzyszenie Przytulidełko jest stowarzyszeniem zwykłym zarejestrowanym w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Powiatowego w Wieliczce pod numerem ESZ.512.4.2017.

Stowarzyszenie zostało założone 6 grudnia 2016r. w celu zorganizowania działającej już grupy osób. 

Stowarzyszenie zajmuje się pomocą bezdomnym kotom: odławianie, leczenie, sterylizacja, dokarmianie dzikich. Prowadzimy też Dom Tymczasowy oraz Stały w Wieliczce i Zduńskiej Woli. Wspólpracujemy również z osobami ratujacymi bezdomne zwierzeta w Krakowie, Skarżysku Kamiennej, Warszawie oraz w niewielkim sporadycznie w Toruniu przekazując im karmę suchą i mokrą, w razie możności srodki na leczenie kotów oraz Fundacją Dom dla Kundelka w Poddębicach.

Cele Stowarzyszenia to:

działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, a zwłaszcza pomoc zwierzętom bezdomnych, zaniedbanych, krzywdzonym i wykorzystywanym do celów niezgodnych z ich naturą,

kształtowanie właściwej postawy ludzi wobec zwierząt,

zapobieganie okrucieństwu człowieka wobec zwierząt

propagowanie idei odnowy przyrody i ekologii.

promocja i organizacja wolontariatu,

oraz wszelka inna pomoc ludziom lub zwierzętom wiadoma lub zgłoszona Stowarzyszeniu, której Stowarzyszenie ma możliwość udzielenia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

podejmowanie przez upoważnionych przedstawicieli Stowarzyszenia interwencji w przypadkach znęcania się nad zwierzętami lub konieczności ratowania ich życia i/lub zdrowia

współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej w ujawnianiu przestępstw lub wykroczeń przeciwko zwierzętom

dokumentowanie przypadków znęcania się nad zwierzętami, zawiadamianie odpowiednich organów o zaniedbaniach, przestępstwach i wykroczeniach

tworzenie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt we własnym
zakresie lub w formie zleconej oraz wspieranie schronisk dla bezdomnych zwierząt i osób prywatnych opiekujących się zwierzętami,

działanie na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań

Wsparli

20 zł

KrysMadi

Ściskamy!
50 zł

Aga

20 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Ania

Pokaż więcej