Stowarzyszenie Przytulidełko

Stowarzyszenie Przytulidełko

Reprezentant Michał Paruzel

E-mail przytulidelko@wp.pl

Telefon 536073125

Lokalizacja Wieliczka, małopolskie

Stowarzyszenie Przytulidełko jest stowarzyszeniem zwykłym zarejestrowanym w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Powiatowego w Wieliczce pod numerem ESZ.512.4.2017.

Stowarzyszenie zostało założone 6 grudnia 2016r. w celu zorganizowania działającej już grupy osób. 

Stowarzyszenie zajmuje się pomocą bezdomnym kotom: odławianie, leczenie, sterylizacja, dokarmianie dzikich. Prowadzimy też Dom Tymczasowy oraz Stały w Wieliczce i Zduńskiej Woli. Wspólpracujemy również z osobami ratujacymi bezdomne zwierzeta w Krakowie, Skarżysku Kamiennej, Warszawie oraz w niewielkim sporadycznie w Toruniu przekazując im karmę suchą i mokrą, w razie możności srodki na leczenie kotów oraz Fundacją Dom dla Kundelka w Poddębicach.

Cele Stowarzyszenia to:

działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, a zwłaszcza pomoc zwierzętom bezdomnych, zaniedbanych, krzywdzonym i wykorzystywanym do celów niezgodnych z ich naturą,

kształtowanie właściwej postawy ludzi wobec zwierząt,

zapobieganie okrucieństwu człowieka wobec zwierząt

propagowanie idei odnowy przyrody i ekologii.

promocja i organizacja wolontariatu,

oraz wszelka inna pomoc ludziom lub zwierzętom wiadoma lub zgłoszona Stowarzyszeniu, której Stowarzyszenie ma możliwość udzielenia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

podejmowanie przez upoważnionych przedstawicieli Stowarzyszenia interwencji w przypadkach znęcania się nad zwierzętami lub konieczności ratowania ich życia i/lub zdrowia

współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządowej w ujawnianiu przestępstw lub wykroczeń przeciwko zwierzętom

dokumentowanie przypadków znęcania się nad zwierzętami, zawiadamianie odpowiednich organów o zaniedbaniach, przestępstwach i wykroczeniach

tworzenie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt we własnym
zakresie lub w formie zleconej oraz wspieranie schronisk dla bezdomnych zwierząt i osób prywatnych opiekujących się zwierzętami,

działanie na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań

Pomogli

Ładuję...