Fundacja "Psie Nadzieje"

Fundacja  "Psie Nadzieje"

Reprezentant Psie Nadzieje

E-mail psienadzieje@gmail.com

Telefon 534077887

Lokalizacja Sępólno Krajeńskie, kujawsko-pomorskie

Fundacja "Psie Nadzieje" to sami wolontariusze. Ludzie, którzy nie są obojętni na los krzywdzonych i bezdomnych zwierząt. Wspólnymi siłami chcemy zmienić ich los na lepszy. Tym skrzywdzonym chcemy przywrócić nadzieję i wiarę w człowieka. Bezdomnym psiakom zapewniamy pomoc weterynaryjną, szukamy domów i staramy się by jak najkrócej znajdowały się w schroniskowych realiach.

Za cel postawiliśmy sobie również rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwego i humanitarnego stosunku wobec zwierząt, zapobieganie bezdomności  i zaangażowanie społeczności lokalnych w pracę na rzecz ochrony zwierząt oraz ekologii. 

Pragniemy bardzo zmieniać rzeczywistość zwierząt bezdomnych na lepsze, dlatego w imieniu naszych podopiecznych, w imieniu wszystkich wolontariuszy, gorąco prosimy o wspieranie naszych działań.

Będziemy ogromnie wdzięczni za wszystkie wyrazy poparcia, za okazane serce, za pomoc finansową.

Z wyrazami szacunku: Zarząd Fundacji.

 CELE STATUTOWE FUNDACJI

a) rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwego i humanitarnego stosunku i obchodzenia się ze zwierzętami,

b) upowszechnianie i ochrona praw zwierząt,

c) wzrost aktywności i osobistego zaangażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz ochrony przyrody i praw zwierząt,

d) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

 ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI:

Fundacja może realizować sobie cele w szczególności poprzez

- prowadzenie i utrzymywanie schroniska dla zwierząt,

znajdowanie domów tymczasowych i stałych dla zwierząt bezdomnych oraz porzuconych,

- przygotowanie zwierząt do adopcji poprzez leczenie i rehabilitację,

- popularyzację humanitarnej metody kontroli ( sterylizacja) rozmnażania i tym samym przyczynianie się do zmniejszenia liczby zwierząt bezdomnych,

- udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami Fundacji,   

- dostarczanie comiesięcznych biuletynów o działalności Fundacji,

- współdziałanie z administracją państwową i samorządową a także z innymi organizacjami pozarządowymi pracującymi na rzecz ochrony praw zwierząt,

- prowadzenie akcji propagandowej za pośrednictwem prasy, radia i telewizji oraz własnych wydawnictw,

- podejmowanie zapobiegawczych działań w zakresie ochrony zwierząt i zajmowania czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami,

- współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie,

- współdziałanie z władzami oświatowymi 

Pomogli

Ładuję...