Stowarzyszenie Psieroty z Podlasia

Stowarzyszenie Psieroty z Podlasia
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Sylwia Żurawska

E-mail kontakt@psieroty.pl

Telefon 669898501

Lokalizacja Białystok, podlaskie

https://www.facebook.com/pg/PSIEroty/about/

1. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem psów I kotów.
2. Zapobieganie nadmiernemu przyrostowi populacji psów I kotów na terenie polski.
3. Niesienie pomocy zwierzętom porzuconym I skrzywdzonym, w szczególności poprzez ich leczenie, resocjalizację, umieszczanie w schroniskach, hotelach oraz pozyskiwanie domów tymczasowych I stałych.
4. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną I otoczenia opieką.
5. Prowadzenie działalności edukacyjnej w temacie bezdomności zwierząt oraz ochrony ich praw.
6. Upowszechnienie właściwych postaw wobec zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt starszych, chorych I niepełnosprawnych.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru I osobowości wśród mieszkańców podlasia poprzez uwrażliwianie na krzywdę zwierząt I promocję wolontariatu.
8. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt.
9. Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie I ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzony.

Pomogli

Ładuję...