Fundacja Psi Uśmiech

Fundacja Psi Uśmiech

Reprezentant Fundacja Psi Uśmiech

E-mail psiusmiech@gmail.com

Telefon 505201879

Lokalizacja Białystok, podlaskie

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego zajmującą się dogoterapią. Zwracamy szczególną uwagę na dobrostanu zwierząt w każdym naszym działaniu. Prowadzimy zajęcia zarówno edukacyjne jak i terapeutyczne z udziałem psów. Organizujemy inspirujące kursy i szkolenia dla dogoterapeutów oraz przygotowujemy psy do uczestnictwa w zajęciach. Nasi adepci mają niepowtarzalną możliwość zdobywania doświadczenia w prowadzonym przez nas Klubie Przyjaciół Reksia. Jest to nowatorski klub malucha, obejmujący swoją opieką dzieci od 1. roku do lat trzech, w którym większość zajęć wspierana jest metodą dogoterapii.

Drugą, równie ważną formą działalności, jest przygotowywanie psów przewodników osób niewidomych. Nasze marzenie to stworzenie profesjonalnego ośrodka, wzorującego się na zagranicznych standardach, obejmującego opieką ludzi z dysfunkcją narządu wzroku i ich zwierzęta.

Celem Fundacji jest:

działalność na rzecz wieloprofilowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich integracji z ogółem społeczeństwa (PKD 85.59.B); praca terapeutyczna z udziałem zwierząt (PKD 86.90.E); wszechstronne propagowanie informacji, metod, technik i form w zakresie działalności terapeutycznej z udziałem zwierząt (PKD 94.99.Z); propagowanie i prowadzenie działalności służącej ochronie zwierząt, w szczególności w zakresie kształtowania właściwego stosunku do zwierząt (PKD 94.99.Z); reintegracja zawodowa i społeczna osób społecznie wykluczonych (PKD 94.99.Z); prowadzenie form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, prozdrowotnej, kulturalnej, twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej (PKD 94.99.Z).

Wsparli

10 zł

alastor

10 zł

alastor

30 zł

captaii