Ochotnicza Straż Pożarna - Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu

Reprezentant Stanislaw Tomaszewski

E-mail zarzad@psyratownicze.pl

Telefon 607550998

Lokalizacja Wroclaw, dolnośląskie

Jesteśmy grupą pozytywnie zakręconych na punkcie ratownictwa wolontariuszy zajmujących poszukiwaniem osób zaginionych przy wykorzystaniu psów ratowniczych.

Działamy na głównie na terenie Dolnego Śląska i województw ościennych już od 2004 roku. Od samego początku istnienia naszej organizacji byliśmy grupą specjalistyczną nie tylko z nazwy. Jesteśmy nietypowym OSP ponieważ nie jeździmy do pożarów, wypadków i innych zdarzeń, do których zwyczajowo dysponowane są OSP. Naszą specjalnością są poszukiwania osób. W tym celu prowadzimy szkolenie psów ratowniczych w dwóch specjalizacjach: psów terenowych i gruzowiskowych, czyli psów szkolonych do wyszukiwania osób żywych odpowiednio w terenie naturalnych trudno dostępnym takim jak lasy, zarośla oraz na gruzowiskach powstałych w wyniku katastrof budowlanych, kataklizmów czy innych zdarzeń losowych.

Specjalne jest nasze wyposażenie, umundurowanie oraz alarmowanie. Nie mamy wyposażenia do zwalczania pożarów za to dysponujemy środkami łączności, komputerami, urządzeniami nawigacji satelitarnej umożliwiającym efektywne prowadzenie działań poszukiwawczych oraz quadem przystosowanym do ewakuacji osób poszkodowanych z trudno dostępnych terenów.

Niesiemy pomoc osobom zaginionym czy uwięzionym w wyniku zawalenia się budynków wykorzystując najdoskonalsze narzędzie do tego typu działań jakie obecnie istnieje na świecie - psi nos. Od paru lat, w związku z narastającymi zdarzeniami wynikłymi z nagłych zjawisk pogodowych budujemy, zdolności sprzętowe i osobowe do wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w zwalczaniu skutków tych zdarzeń.

Praktycznie od samego początku, bo już od 2005 roku mamy podpisane porozumienia z KM Policji oraz KM PSP regulujące udział naszych ratowników w działaniach poszukiwawczych w terenie i na gruzowiskach.

Od stycznia 2015 roku nasza jednostka została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego jako pierwsze OSP z terenu miasta Wrocławia, w 2019 podpisaliśmy kolejne porozumienie wydłużające naszą obecność w KSRG o kolejne 5 lat.

Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu dnia 1 stycznia 2016 roku w oparciu o siły i środki KM PSP w Wałbrzychu oraz OSP JRS we Wrocławiu powołana została szósta w kraju Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza o poziomie gotowości B zgodnie z ówczesnymi wytycznymi tj. posiadająca psy ratownicze.