Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Reprezentant Sebastian Menderski

E-mail smenderski@ptop.org.pl

Telefon 895336866

Lokalizacja Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Towarzystwo podejmuje wszelkie możliwe działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego rozumianego jako siedliska dla bogatej flory i fauny, specyficznej dla danego regionu. Nasze działania nie dotyczą tylko szerokiej ochrony ptaków. 
 
Wykupujemy i wydzierżawiamy grunty stanowiące lęgowiska, żerowiska, noclegowiska i inne miejsca występowania ptaków.
 
Refundujemy straty będące następstwami działalności ptasiej populacji.
 
Prowadzimy szereg obserwacji środowiskowych. Jesteśmy stroną w konsultacjach dotyczących realizowanych projektów odnoszących się  do środowiska naturalnego.
 
Inicjujemy prace badawcze (raporty ornitologiczne) i legislacyjne dotyczące szeroko pojmowanej ochrony natury.
 
Upowszechniamy zasady zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Prowadzimy akcje informacyjne na tematy ekologiczne. Pragniemy budować świadome społeczeństwo obywatelskie oparte na fundamentalnych zasadach ekologii.
 
Prowadzimy własne gospodarstwa rolne, rybackie, leśne.
 
Współpracujemy z instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi, które wyrażają chęć wspólnej realizacji  naszych celów.
 
 

Pomogli

Ładuję...