Psi koszmar w "hotelu" dla zwierząt

Wsparło 1 660 osób
21 190 zł (96,31%)

Rozpoczęcie: 3 Czerwca 2018

Zakończenie: 3 Października 2018

To była bardzo trudna interwencja; ratowaliśmy psy od koszmaru jaki spotkał je w hotelu dla psów. Poniżej publikujemy szczegółowy raport w jakim stanie były zwierzęta w dniu interwencji.

Po przewiezieniu psów do placówek opiekuńczych zajęli się nimi lekarze weterynarii. Koszty tej interwencji podjęły dwie organziacje: Pogotowie dla Zwierząt oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. W tym wątku publikujemy częściową fakturę za przyjęcie części psów pod opiekę. Po stronie stowarzyszenia było także przygotowanie dokumentacji fotograficznej i filmowej, obsługa prawna sprawy karnej i administracyjnej, w tym dojazdy na przesłuchania świadków. Łączne koszty jakie do tej pory ponieśliśmy w tej sprawie to ok. 20 000 zł. Publikujemy częściową fakturę za udzielenie opieki weterynarjnej dla kilku psów wraz z utrzymaniem. Kolejne faktury kosztowe jakie ponieśliśmy załączone zostaną wkrótce po ich otrzymaniu.

Tymczasem wszystkie psy znalazły już domy tymczasowe i będą tam przebywać do zakończenia sprawy karnej. 

Organizator
0 aktualnych zbiórek
56 zakończonych zbiórek
Wsparło 1 660 osób
21 190 zł (96,31%)