Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!

Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Ilona Dąbrowska

E-mail info@ratujkonie.pl

Telefon 797649508

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Jesteśmy fundacją, która ratuje konie.


Niesiemy pomoc koniom w potrzebie, wykupujemy, in­terwe­niujemy, opie­kujemy się, leczymy, szukamy domów adopcyjnych.


Niesiemy pomoc koniom maltre­towanym i skazanym na ubój. Walczymy przeciw­ko wielogodzin­nym tran­sportom koni na rzeź, który uważamy za niepo­trzebny, nieuza­sadniony i niegodny proce­der współ­czesnego świata.


Uczestniczymy w badaniach koni pracujących na trasie do Morskiego Oka, które mają na celu wykluczenie z pracy koni chorych i wyeksploatowanych ciężką pracą.

Edukujemy w celu zmiany sposobu postrzegania koni, a co za tym idzie zmianę powszechnej mentalności.

Sprawdzamy warunki hodowli i sprzedaży koni w bazach przeładunkowych i targowiskach.

Pod opieką fundacji jest około 70 koni. Prowadzimy dwie stajnie fundacyjne, jedna znajduje się w schronisku w Korabiewicach, druga niedaleko Torunia. W adopcji mamy 162 konie.


Nasi podopieczni to głównie konie starsze, schorowane, wyeksploatowane w szkółkach jeździeckich, hodowlach, po kontuzjach, często odebrane interwencyjnie, uratowane przed śmiercią.

Pomogli

Ładuję...