On nie widzi świata, świat nie widzi jego

3 042 zł (101,4%)