Skatowana kociczka, powyrywane żywcem pazurki

Wsparło 98 osób
2 150 zł (107,5%)

Rozpoczęcie: 10 Lutego 2019

Zakończenie: 15 Lutego 2019

Dziękujemy bardzo za wpłaty oraz udostępnienia. Wpłacona nadwyżka w zbiórce została rozliczona na cele statutowe. Dziękujemy bardzo!! 

Pomogli

Ładuję...

Organizator
0 aktualnych zbiórek
81 zakończonych zbiórek
Wsparło 98 osób
2 150 zł (107,5%)