Stowarzyszenie FENIKS-PRZYSTAŃ DLA KONI

Stowarzyszenie FENIKS-PRZYSTAŃ DLA KONI
2 Stałych Pomagaczy
Jolanta Skwarczynska
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant ANNA TURKO

E-mail stowarzyszenie.feniks@wp.pl

Telefon 725483416

Lokalizacja ELBLĄG, warmińsko-mazurskie

Celem Stowarzyszenia jest:

Działalność na rzecz ochrony praw zwierzą,

Pomoc zwierzętom gospodarskim, leśnym i domowym

 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Ekologia i ochrona zwierząt, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Promocja i organizacja wolontariatu

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Resocjalizacja młodzieży poprzez opiekę nad zwierzętami

Wsparli

5 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Anonimowa Pomagaczka

Pokaż więcej

2 Stałych Pomagaczy
Jolanta Skwarczynska
10 zł miesięcznie