Stowarzyszenie Stukot

Reprezentant Joanna Studzińska

E-mail kontakt@stukot.org.pl

Telefon 000000000

Lokalizacja Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Stowarzyszenie Stukot jest organizacją prozwierzęcą, która działa od 2019 roku na terenie Bydgoszczy i, w mniejszym stopniu, gmin ościennych. Bardzo rozwinęło pomoc wolno żyjącym kotom,  intensywnie działa walcząc z bezdomnością tych zwierząt. Kastruje, leczy, szuka domów dla tych, które nie mogą lub nie powinny wracać do statusu kota wolno żyjącego. Udziela także przejściowego schronienia kotom czekającym na dom stały korzystając z pomocy zaangażowanych domów tymczasowych oraz w prowadzonej i w pełni przez siebie finansowanej kociarni – przytulisku. Działa zarówno w bezpośrednim kontakcie ze zwierzakami, ale także, co wyróżnia je na tle innych podobnych organizacji, wierzy w moc zmian systemowych i stara się je wprowadzać angażując się w poprawę polityki jednostek samorządowych wobec zwierząt. Promuje ideę wolontariatu i edukuje jak opiekować się kotami wolnożyjącymi.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na aktywności wolontariuszy, a środki na jej prowadzenie pozyskiwane są od darczyńców.