Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu

Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu

Reprezentant Piotr Szwechłowicz-Dominiak

E-mail sonik.org.pl@gmail.com

Telefon 691180480

Lokalizacja Witniczka, zachodniopomorskie

Prowadzimy szereg działań zmierzających do zachowania bioróżnorodności, cennych ekosystemów i wiele innych związanych z ochroną przyrody.

Wśród celów statutowych stowarzyszenia znajdują sie takie działania jak:

1. pomoc zwierzętom bezdomnym. Zapewniamy im schronienie, wyżywienie oraz opiekę weterynaryjną. Obejmujemy opieką również koty wolnobytujące, które również dokarmiamy oraz sterylizujemy.

2. restytucja i reintrodukcja gatunków rzadkich i chronionych. W wydzielonej motylarni, wspomagamy m.in. populację motyla, Pazia Królowej.

3. edukacja proekologiczna. Prowadzimy pogadanki w placówkach szkolnych oraz wolontariat dla młodych ludzi.

To jedynie niewielka część prowadzonych przez nas prac.

Pomogli

Ładuję...