STOZ Zwierzaki Niczyje

STOZ Zwierzaki Niczyje

Reprezentant Agnieszka Czaczkowska

E-mail zwierzakiniczyje@o2.pl

Telefon 725300854

Lokalizacja Skwierzyna, lubuskie

Prowadzimy od 2011 roku przytulisko dla bezdomnych zwierząt, mamy pod opieką koty i psy. Od 2011 roku udzieliliśmy pomocy ponad 800 zwierzętom. Leczymy je, pielęgnujemy, socjalizujemy, a następnie przygotowujemy do adopcji- wszystkie są zaczipowane i wysterylizowane. 

Mamy podpisaną umowę na udzielanie pomocy przedweterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, Jesteśmy 24 h pod telefonem alarmowym.

Prowadzimy szeroką edukację społeczeństwa poprzez spotkania, pogadanki, materiay edukacyjne, facebooka.

Prowadzimy zajęcia wolontariackie z młodzieżą.

Pomogli

Ładuję...