Fundacja Pomocy Zwierzętom Bezdomnym Szara Przystań

Fundacja Pomocy Zwierzętom Bezdomnym Szara Przystań
1 Stały Pomagacz
Agata
100 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Katarzyna Ostrowska-Cieślik

E-mail fundacja@szara-przystan.pl

Telefon 502311695

Lokalizacja Zabrze, śląskie

Fundacja Pomocy Zwierzętm Bezdomnym "Szara Przystań" skupia się przede wszystkim na ochronie zwierząt i ich praw.
 
Staramy się ograniczać populację bezdomnych zwierząt poprzez realizację programu sterylizacji i kastracji, oraz przekazywanie zwierząt do adopcji.
 
Współpracujemy z wolontariuszami i karmicielami.
 
Organizujemy cykliczne akcje adopcyjne i propagujemy edukację w zakresie walki z bezdomnością i okrucieństwem wobec zwierząt.

Wokół naszej fundacji zrzeszają się ludzie pomagający głównie śląskim zwierzakom, ale i nie tylko.
 
Pomagają na różny sposób - w formie wolontariuszy schroniskowych, karmicieli, dając tymczasowe schronienie. 

"Jestem głosem tych, które nie mówią.
Dzięki mnie będą mogły przemówić.
Aż uszy głuchego świata usłyszą.
O krzywdzie, jaka się dzieje słabym, którzy nie znają słów.
To ja jestem obrońcą mych braci.
I będę za nich walczyć.
I wymawiać słowa w imieniu zwierząt i ptaków.
Aż świat naprawi ten stan rzeczy."

(Ella Wheeler Wilcox)

Wsparli

100 zł

Agata

100 zł

Agata

100 zł

Agata

100 zł

Agata

100 zł

Agata

100 zł

Agata

Pokaż więcej

1 Stały Pomagacz
Agata
100 zł miesięcznie