Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddz. Bytom

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddz. Bytom
3 Stałych Pomagaczy
Anonimowa Pomagaczka
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Stefania Hitnarowicz

E-mail bytom@toz.pl

Telefon 607 853 908

Lokalizacja Bytom, śląskie

1. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego

2. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami

3. Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt

4. Prowadzenie działań prowadzących do zmniejszania populacji bezdomnych zwierząt

5. Czynne działanie w celu ochrony, pomocy i ratowaniu zwierząt i środowiska

Wsparli

10 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowa Pomagaczka

10 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowa Pomagaczka

10 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej

3 Stałych Pomagaczy
Anonimowa Pomagaczka
10 zł miesięcznie