Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Oddział Grajewo

Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Oddział Grajewo
5 Stałych Pomagaczy
Donia Urbańska
100 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Katarzyna Blusiewicz

E-mail tozgrajewo@onet.pl

Telefon 602 622 354

Lokalizacja Grajewo, podlaskie

Do najważniejszych celów statutowych Towarzystwa należą:

1.Działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania.

2.Kształtowanie właściwego stosunku do świata zwierząt jako dobra narodowego. 

Cele statutowe realizujemy poprzez poszczególne działania:

Pomoc dla bezdomnych i potrzebujących zwierząt na terenie miasta i gminy Grajewo.

- pomoc bezdomniakom, zwierzętom powypadkowym oraz cierpiącym (nacisk na szczeniaki i małe kociaki), w tym udział w opłacaniu rachunków (opieki weterynaryjnej)

- interwencje-> kontrola przestrzegania praw zwierząt

- organizowanie domów tymczasowych i adopcje na terenie całej Polski

- prowadzenie Kotulca i Szczeniakowa w miejscu Grajewo (zakup karmy,szczepienia,opłacanie ogłoszeń adopcyjnych oraz kosztów transportu)

- akcje edukacyjne, happeningi, praca nad świadomością i wychowaniem dzieci/młodzieży

- kastracja/sterylizacja

-współpraca ze schroniskami 

Wsparli

100 zł

Donia Urbańska

30 zł

Anonimowa Pomagaczka

50 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Donia Urbańska

30 zł

Anonimowa Pomagaczka

Pokaż więcej

5 Stałych Pomagaczy
Donia Urbańska
100 zł miesięcznie