Tatrzańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Tatrzańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Reprezentant Beata Czerska

E-mail toz.zakopane@gmail.com

Telefon 608 332 100

Lokalizacja Zakopane, małopolskie

Prowadzimy działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką. W sytuacjach ewidentnych naruszeń praw zwierząt kierujemy wnioski do organów ścigania.
 
Pomagamy zwierzętom w szczególności chorym i bezdomnym.
 
Zajmujemy się szeroko pojętą edukacją na temat ochrony praw zwierząt.
 
Staramy się budować właściwy stosunek do zwierząt w społeczeństwie.
 
Zwalczamy przejawy znęcania się nad zwierzętami, oraz prowadzimy działania w ich obronie niosąc pomoc i opiekę.
 
Sprawujemy nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałamy z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt.
 
Występujemy z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt.
 
Prowadzimy działania zmierzające do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt.

Prowadzimy domy tymczasowe  dla zwierząt, wobec braku funduszy na wybudowanie schroniska

Pomogli

Ładuję...