Fundacja Wielkopolski Inspektorat Ochrony Zwierząt

Fundacja Wielkopolski Inspektorat Ochrony Zwierząt

Reprezentant Karolina Marzec

E-mail biuro.wioz@gmail.com

Telefon 607828678

Lokalizacja poznań, wielkopolskie

Celem Fundacji jest działanie, ochrona zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie:
1. Działań na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.
2. Niesienia pomocy bezdomnym, porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, w tym interwencji polegających na odbiorze zwierząt zgodnie z Ustawami do tego przewidzianymi.
3. Wszelkich działań w zakresie zwalczania i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz ich niehumanitarnego traktowania. 4. Zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami.
5. Wspierania działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii.
6. Propagowania idei ochrony praw zwierząt w społeczeństwie poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej, organizowanie konferencji, wydarzeń, spotkań, eventów związanych z działalnością prozwierzęcą.
7. Udzielania pomocy placówkom oraz osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom.
8. Prowadzenia i wspierania działań wolontariatu.
9. Przeciwdziałania patologiom społecznym oraz wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt.

Pomogli

Ładuję...