Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt im. Tadeusza Mateckiego

Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt im. Tadeusza Mateckiego

Reprezentant Inez Człapińska

E-mail fundacja.t.matecki@gmail.com

Telefon 608872803

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt im. Tadeusza Mateckiego została wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 18.03.2011 r. pod numerem KRS: 0000381084. Od tego czasu prowadzi jedynie nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Statutowymi celami Fundacji są:

1. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania i przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

2.   Charytatywna pomoc porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.

3.   Ochrona środowiska i ochrona zwierząt.

4.  Kształtowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony zwierząt.

Działania Fundacji koncentrują się na kształtowaniu postaw proekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt w połączeniu z monitorowaniem funkcjonowania obecnego prawa w tym zakresie, zwłaszcza działań podejmowanych w sferze podmiotów i finansów publicznych. Ponadto zgodnie ze swoimi celami statutowymi Fundacja od chwili powstania przyjmuje pod opiekę zwierzęta bezdomne i będące ofiarami przemocy zapewniając im opiekę weterynaryjną, dbając o dobry stan fizyczny i psychiczny zwierząt oraz aktywnie poszukując dla nich domów stałych. Wszystkie zwierzęta będące pod opieką Fundacji przebywają w domach tymczasowych, bądź hotelach dla zwierząt a w chwili adopcji są zachipowane i wysterylizowane w celu zapewnienia im bezpieczeństwa, możliwości identyfikacji oraz przeciwdziałania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt. Oprócz zapewniania bezpośredniej pomocy bezdomnym i pokrzywdzonym zwierzętom Fundacja prowadzi działania mające na celu ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez kastrację psów zamieszkujących gospodarstwa wiejskie w połączeniu z działaniami edukacyjnymi i uświadamiającymi pośród lokalnych mieszkańców w zakresie ochrony i praw zwierząt. Fundacja ma aspiracje rozpocząć innowacyjny, metodyczny projekt kastracji i chipowania psów zamieszkujących gospodarstwa wiejskie prowadzony we współpracy z lokalnymi urzędami w celu usprawnienia procedur systemowych oraz poprawienia sytuacji zwierząt. Wierzymy, że jedynie wszechstronne działania podjęte jednocześnie mogą doprowadzić do przestrzegania praw zwierząt oraz ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt w Polsce.

Pomogli

Ładuję...