Bądź głosem cierpiących w okresie zimy zwierząt!

Strach, zimno, zwierzęta uwiązane na sznurach i łańcuchach bez możliwości ciepłego schronienia, nieleczone choroby to tylko niektóre z przykładów okrucieństwa, jakie ujawniamy, zwłaszcza w okresie zimowym. Na tej zbiórce zbieramy na ratowanie zwierząt z interwencji w okresie zimy, na leczenie, utrzymanie odebranych zwierząt, a potrzeb jest tak dużo, że bez Was nie damy sobie rady! To dla nas ogromne kwoty, ale czy życie ma cenę...? Bezwzględnie nie! 

Anonimowy Pomagacz

Głównym z zadań naszej Organizacji są interwencję, czyli wyjazdy na kontrole interwencyjne dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Każdego dnia wpływają do Towarzystwa liczne zgłoszenia dotyczące znęcania. Wyjazdy interwencyjne odbywają się często w asyście policji i straży miejskiej oraz Inspekcji Weterynaryjnej. Przeprowadzając interwencję, opieramy się na Ustawie o Ochronie Zwierząt. Każde przestępstwo znęcania się nad zwierzętami ujawnione podczas interwencji Towarzystwa zgłaszane jest do organów ścigania.

Anonimowy Pomagacz

Dla wielu cierpiących, niechcianych, bitych zwierząt nasze działania to często jedyna nadzieja i szansa na realną pomoc. 

Anonimowy Pomagacz

Na tej zbiórce serdecznie prosimy Państwo o wsparcie naszej organizacji i pomoc. Tylko dzięki Wam możemy pomagać tym, którzy nas potrzebują! Otwórzmy serca na pomoc!

Anonimowy Pomagacz

Wsparli

200 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Dorota

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
4%
220 zł Wsparły 2 osoby CEL: 5 000 ZŁ