Fundacja Agapeanimali

Fundacja Agapeanimali

Reprezentant Ewelina Urbańska

E-mail ewelinaprzybylska@gmail.com

Telefon 600 227 344

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja powstała w celu niesienia pomocy zwierzętom, poprawy warunków ich egzystencji i walki z wszechobecną bezdomnością. 
 
Promujemy profilaktykę weterynaryjną w postaci szczepień oraz zabiegi sterylizacji w celu zmniejszenia rosnącej w niekontrolowany sposób populacji zwierząt.
 
Organizujemy tymczasową opiekę nad zwierzętami do czasu znalezienia im stałego domu adopcyjnego.
 
Aktywnie wspieramy adopcję. Pośredniczymy w działaniach prowadzących do odnalezienia nowego miejsca bytowania.
 
Propagujemy humanitarne wzorce postępowania względem zwierząt. Edukujemy oraz uwrażliwiamy społeczeństwo na tematy z zakresu działalności statutowej.
 
Aktualnie zajmujemy się przede wszystkim problemami związanymi z populacją kotów.
 
Promujemy idee wolontariatu.
 
Współpracujemy z administracją państwową oraz pozostałymi osobami prawnymi i fizycznymi, które wyrażają chęć wspólnej realizacji  naszych celów.
 
 

Supporters

Loading...