Akcja sterylizacja!

Supported by 23 people
405 zł (16,2%)

Started: 19 January 2015

Ends: 16 March 2015

Akcja sterylizacja w marcu 2015 cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie dofinansowaliśmy 30 zabiegów sterylizacji i kastracji. Mieszkańcy wsi są bardzo zainteresowani tańszymi zabiegami. Z pewnością akcja będzie powtarzana w następnych latach.

Dziękujemy za wsparcie!

Supporters

Loading...

Supported by 23 people
405 zł (16,2%)