Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych BUDRYSEK

Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych i Porzuconych BUDRYSEK
5 Stałych Pomagaczy
Robert Tyburski
4 zł miesięcznie
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Reprezentant Agnieszka Ciuruś

E-mail fundacjabudrysek@gmail.com

Telefon 607488598

Lokalizacja Bielsko-Biała, śląskie

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem Fundacji jest:

1. humanitarne traktowanie zwierząt, objęcie ochroną i otoczenie opieką.

2. ochrona zwierząt i niesienie pomocy:

- zwierzętom przebywającym w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

- zwierzętom niehumanitarnie traktowanym przez swych właścicieli.

-wolno żyjącym

– chorym i szczególnie potrzebującym pomocy. -dokarmianie bezdomnych zwierząt.

3. przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt.

4. kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt i propagowanie odpowiedzialności za byt zwierząt domowych.

5. krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt.

6. założenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Wsparli

10 zł

Anonymous

10 zł

Anonymous

30 zł

Anonymous

5 zł

Margareta

10 zł

Anonymous

Show more

5 Stałych Pomagaczy
Robert Tyburski
4 zł miesięcznie